Entsperrung des Samsung B2710

Für die Entsperrung des Samsung B2710 stehen folgende Optionen zur Auswahl. Wenn Sie nicht wissen, welche Option zu wählen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns. Wir helfen Ihnen, das richtige Produkt für Ihr Handy zu wählen.

Wählen Sie Netzwerk


Entsperren Samsung B2710

 

Die letzte Kommentar triff zu Entsperrung

 • Hat einwandfrei und sofort funktioniert

  Christoph - 2023-03-19 12:21:47

 • Entsperr-Code funktioniert einwandfrei

  Walter - 2022-03-28 13:54:48

 • Es hat alles perfekt funktioniert. Obwohl das Handy schon recht alt ist war es kein Problem. Der Code wurde innerhalb von 1 Tag geschickt. Wirklich zu empfehlen. Danke

  Bernhard - 2021-02-11 09:52:26

 • Funktionierte einwandfrei

  Albert - 2020-06-16 09:07:49

 • Es funktioniert Super danke vielmals

  Aleksandar - 2020-03-31 18:09:26

Wie kann man Code in das Samsung B2710 Telefon eingeben?

Der Code zur Entsperrung von SIM-Lock kann auf drei Weisen eingegeben werden:

1. Eine fremde SIM-Karte hineinstecken (wenn sie eine PIN besitzt, ist sie einzuschreiben).
2. Das Handy soll um einen Code bitten.
3. Den Unfreeze- oder Defreeze-Code einschreiben und mit dem Mitteldruckknopf bestätigen (es erscheint eine Fehlermeldung).
4. Den NCK- oder Network-Code einschreiben und bestätigen.
Das Handy ist ohne SIM-Lock.

Wenn das Handy um keinen Code bittet:
1. Das Handy mit einer fremden SIM-Karte einschalten.
2. Dann #7465625*638*NCK oder Network# oder *#7465625*638*NCK oder Network# einschreiben.
Das Handy ist ohne SIM-Lock.

Wenn das Handy um keinen Code bittet:
1. Das Handy mit einer fremden SIM-Karte einschalten.
2. Dann folgende Sequenzen einschreiben:
# 0199 * Unfreeze oder Defreeze#
# 0111 * NCK oder Network#
# 0121 * SCK oder Subprovider#
# 0133 * SPCK oder Provider#
Das Telefon ist ohne SIM-Lock.

Handy Samsung B2710 benötigt einen Netzwerkcode NCK (Network) zu entsperren. Wenn Sie gesperrt Zahler haben, werden wir benötigt auch einen Code MCK (Unfreeze) einschreiben.
Wenn unser Gerät die SIM-LOCK zum Beispiel auf Subnetz Tesco oder Virgin gegründet wird, kann man SPCK (Service Provider) benutzen.
Entsperrungscode von Netzwerk-SIM-Karte in Samsung B2710 bedeutet, dass unser Gerät Sperre gegründet hat. Dies ist eine Sicherheit, die den Betreiber übernimmt.
Wenn Sie Samsung B2710 entsperren können, Wählen Sie bitte Liste der Dienste von Samsung B2710
Handy von Samsung B2710 hat Zähler Unlock-Codes fälschlicherweise eingegeben hat, wenn Sie einen falschen Code mehrmals eingeben, das Gerät zu entsperren zunächst Code UNFREEZE erforderlich.
Code wird auch die regionalen zu entsperren verwendet. Samsung-Gerät B2710 in einer Region gekauft (zB. Die Vereinigten Staaten) muß den Code entsperren, bevor sie mit lokalen SIM-Karten in einem anderen Teil der Welt zusammenarbeiten können, z. B. in Europa.

Kommentar

2023-03-19 12:21:47 Christoph

Hat einwandfrei und sofort funktioniert

2022-07-12 13:35:34 Jacek

Zamówienie zrealizowane ekspresowo. Kod NCK zosta³ dostarczony w 7 minut od realizacji p³atno¶ci Jestem pozytywnie zaskoczony jako¶ci± obs³ugi. Gor±co polecam

2022-07-01 09:20:16 Jacek

Wszystko OK. Bez problemów. Simlock usuniêty.

2022-03-28 13:54:48 Walter

Entsperr-Code funktioniert einwandfrei

2022-02-22 15:47:16 Rafa³

Wszystko szybko i sprawnie tak jak bym sobie tego zyczy³...

2021-10-25 10:25:32 Przemys³aw

Wszystko zadzia³a³o bez problemu :) Jestem zadowolony :) Pozdrawiam :)

2021-09-17 21:39:34 Mario

Very good job

2021-09-14 10:40:55 Artur

Super sprawa na pocz±tku mo¿e trochê nie dowiedzia³em ¿e to mo¿na tak szybko sobie za³atwiæ ale profesjonalizm pe³n± gêb± telefon wys³anie sms-a za nieca³e 10 minut odpowied¼ kot wpisany telefon odblokowany bêdê korzysta³ na pewno jeszcze z tego portalu Polecam wszystkim z ca³ego serca

2021-07-18 19:32:34 Jerzy

Wzorowa transakcja. Kod zadzia³a³ za pierwszym razem.

2021-07-15 20:38:21 Jerzy

Dziêkujê za sprawnie wykonan± us³ugê. Kod zadzia³a³ skutecznie za pierwszym razem. Ma³a uwaga: w opisie "Jak wpisaæ kod..." proponujê rozró¿niæ przypadki, gdy licznik prób jest wyczerpany (i wtedy trzeba najpierw wprowadziæ kod Defreeze), od przypadku, gdy wspomniany licznik nie jest wyczerpany i wtedy wystarczy wprowadziæ kod NCK. Pozdrawiam.

2021-06-18 09:15:23 WALDEMAR

BARDZO SZYBKO PROFESJONALNIE A NAJWA¯NIEJSZE ¯E SKUTECZNIE

2021-06-18 08:07:39 Maciej

Wszystko dzia³a, jak najbardziej polecam

2021-06-17 12:41:18 WALDEMAR

DZIÊKUJÊ BARDZO SZYBKO I SKUTECZNIE

2021-03-04 10:00:45 Pawe³

Szybko, sprawnie.

2021-02-11 09:52:26 Bernhard

Es hat alles perfekt funktioniert. Obwohl das Handy schon recht alt ist war es kein Problem. Der Code wurde innerhalb von 1 Tag geschickt. Wirklich zu empfehlen. Danke

2020-11-26 20:46:45 Pawe³

Kody zadzia³a³y - jedynie co to mo¿na siê przyczepiæ do opisu - w moim przypadku telefon by³ freeze z obc± kart± i nic nie wo³a³ - wystarczy³o wpisaæ sam kod nck zatwierdziæ ¶rodkowym przyciskiem i poczekaæ 5-10 sekund i pojawi³a siê pro¶ba o nastêpny kod który wpisa³em zatwierdzi³em i simlock zdjêty.

2020-09-10 16:59:18 Töreky

Super fast Works perfectly, thank you

2020-06-16 09:07:49 Albert

Funktionierte einwandfrei

2020-06-01 19:00:18 Pascal

Nickel Moins d’une heure (59 minutes exactement) pour débloquer un vieux Samsung GR B2710 Paiement par Paypal Site à recommander

2020-03-31 18:09:26 Aleksandar

Es funktioniert Super danke vielmals